ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
15 مرداد 1398
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
15 مرداد 1398
آخرین مهلت ثبت نام
25 آذر 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله
25 آذر 1398
تاریخ برگزاری

27 و 28 آذرماه 1398

روز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت
محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
حق بر حیات کودکان
حق بر سلامت کودکان
حق بر آموزش کودکان
حق بر شادی و بازی کودکان

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
حق بر حیات کودک در اسلامحق بر حیات کودکان
حق بر حیات کودک در نظام حق بروقی جمهوری اسلامی ایرانحق بر حیات کودکان
حق بر حیات کودک در اسناد بین المللی حقوق بشرحق بر حیات کودکان
حق بر حیات کودک و مجازات های سالب حیاتحق بر حیات کودکان
حق بر حیات کودک و سقط جنینحق بر حیات کودکان
حق بر حیات کودک و حمایت در برابر خشونتحق بر حیات کودکان
حق بر حیات کودک و حمایت از کودکان محروم از خانوادهحق بر حیات کودکان
حق بر حیات کودک و حمایت از کودکان پناهنده حق بر حیات کودکان
حق بر حیات کودک و حمایت از کودکان در برابر بهره کشی های اقتصادی حق بر حیات کودکان
حق بر حیات کودک و حمایت از کودکان در برابر بهره کشی جنسی حق بر حیات کودکان
حق بر حیات کودک و حق بر بر برخورداری از معاضدت حقوقیحق بر حیات کودکان
حق بر بهداشت و سلامتی کودک در اسناد بین¬المللی حقوق بشرحق بر سلامت کودکان
حق بر بهداشت و سلامتی کودک در شریعت اسلامیحق بر سلامت کودکان
حق بر بهداشت و سلامتی کودک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانحق بر سلامت کودکان
حق بر سلامت روانی کودکان حق بر سلامت کودکان
حق بر سلامت معنوی کودکان حق بر سلامت کودکان
حق بر آموزش و تربیت کودک در شریعت اسلامیحق بر آموزش کودکان
حق بر آموزش کودک در اسناد بین¬المللی حقوق بشرحق بر آموزش کودکان
حق بر آموزش کودک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانحق بر آموزش کودکان
حق بر هنر برای کودکانحق بر آموزش کودکان
حق بر آموزش و کودکان توانخواه حق بر آموزش کودکان
حق بر آموزش و کودکان پناهنده حق بر آموزش کودکان
حق بر آموزش کودک و حمایت در برابر مواد مخدرحق بر آموزش کودکان
حق بر آموزش کودک و حمایت در برابر بهره¬کشی جنسی حق بر آموزش کودکان
حق بر بازی، تفریح و سرگرمی کودک در اسلامحق بر شادی و بازی کودکان
حق بر بازی، تفریح و سرگرمی کودک در اسناد بین المللی حقوق بشرحق بر شادی و بازی کودکان
حمایت از کودکان در برابر بازی های نامناسب و زیان بارحق بر شادی و بازی کودکان
حمایت از کودکان در فضای مجازیحق بر شادی و بازی کودکان


پوستر همایش
تماس با ما
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل

info@childconference2019.ir

آدرس
ISC