ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
15 مرداد 1398
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
15 مرداد 1398
آخرین مهلت ثبت نام
12 آذر 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله
12 آذر 1398
تاریخ برگزاری

27 و 28 آذرماه 1398

روز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش :تا پایان ثبت نام در همایش:تا پایان مهلت ارسال مقاله:


کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماداستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 
آیت الله دکتر احمد مبلغیرییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی 
دکتر محمود عباسیمعاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری 
دکتر حسین میرمحمد صادقیاستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 
دکتر محمد روشندانشیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی 
دکتر محمدمهدی مقدادیدانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید 
دکتر آرین قاسمیعضو هیأت مدیره انجمن علمی حقوق کودک ایران 
دکتر قاسم محمدیعضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 
دکتر سعید رهاییعضو هیأت علمی دانشگاه مفید 
دکتر مصطفی میرمحمدیعضو هیأت علمی دانشگاه مفید 
دکتر عباس کریمیاستاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
دکتر نوید رهبرمعاون آموزشی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی 
دکتر عاطفه عباسیعضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق 
دکتر محمود حکمت نیااستاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
دکتر سیدعلی کاظمیمدیر کل بهبود روش ها و فرآیندهای قوه قضائیه 
دکتر مریم محقق احمد آبادیعضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق 
دکتر قدرت الله نوروزیعضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان 
دکتر علیرضا جمشیدیرئیس پژوهشکده نوآوری حقوق  
دکتر فروزان اکرمی  
دکتر مریم غنی زادهعضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی 
دکتر محمد شریف شاهیعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان 
دکتر سودابه رضوانیعضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی 
دکتر احمد مظفریمعاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران 
دکتر ماهرو غدیریعضو هیأت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی 
دکتر محمدرضا حسینیدانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی 
دکتر حسین شریفی طرازکوهیعضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات 
دکتر زهرا اباذریعضو هیات علمی دانشگاه تهران 
دکتر مهدی خاقانی اصفهانیمدیر کل حقوقی سازمان سمت 
ابراهیم الجبوریمدرس دانشگاه اسلامی نجف 
دکتر محمد طه حسن الحسینیرییس دانشگاه اسلامی نجف 


پوستر همایش
تماس با ما
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل

info@childconference2019.ir

آدرس